Oersjoch

Op vrijdag 11 maart 2016 brachten ca. 26 oud-statenleden een bezoek aan het aquaduct dat bij Burgum aangelegd wordt als onderdeel van de Centrale As. In het bezoekerscentrum schetsten projectleider Bert Wijnsma nog even in het kort de geschiedenis van de Centrale As en de stand van zaken van de vele werkzaamheden. Er wordt al vanaf 1995 over de Centrale As gesproken in […]

In de  Algemene Ledenvergadering op 18 februari 2016 wordt het Jaarverslag 2015 gepresenteerd en besproken. In het Jierferslach 2015-3a-b vindt u onder andere de activiteiten van bestuur en commissies, korte verslagen van de bezoeken aan het Hoogland gemaal en Wetsus, een verslag van de ALV van 8 april 2015 en een portret van 2 leden die ons in 2015 zijn ontvallen.

Bijna 30 FES leden konden verwelkomd worden tijdens het bezoek aan het waterkennisinstituut Wetsus in Leeuwarden. In het prachtige nieuwe futuristisch nieuwe duurzame gebouw dat zelf de energie opwekt ontving commercieel directeur Johannes Boonstra het gezelschap. Oud gedeputeerde Piet Bijman werd door Boonstra nog even in het zonnetje gezet omdat hij de gedeputeerde was die samen met Boonstra aan de […]

Intro tekst komt hier