Oersjoch

Geachte leden, Ter afronden van de financiële verantwoording behorende bij de algemene ledenvergadering nodigen we u uit voor een ledenvergadering gecombineerd met een bijeenkomst bij het Fries Landbouwmuseum te Goutum op dinsdag 18 april 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur. Programma: 14.00 uur -ontvangst met thee/koffie + koek 14.15 uur –lezing (evt. rondkijken in museum) 15.30 uur –vergadering in […]

Transitie, netwerkleiderschap, nieuwe lokale democratie, andere rollen, creativiteit, communicatie en samenwerkingsvormen, overtuigingen, spelregels, mind set, experiment, improviseren – allemaal termen die bij de huidige maatschappij horen. Een maatschappij die op allerlei terreinen, niet het minst op het bestuurlijke, in beweging is. Wat betekent dat voor ieder van ons persoonlijk? Wat betekent dat voor een vereniging als het FES? Welke rol […]

Nota bene wel op vrijdag de 13e! 🙂 Bijna 30 leden bezochten vrijdagmiddag het nieuwe waddencentrum op Kornwerderzand. De commissieleden Jolanda Rötert, Annigje Toering en Anne Osinga hadden het nieuwe waddencentrum uitgekozen als eerste excursie in 2018. Moeilijk te vinden vonden sommigen die niet goed op de borden hadden gelet. Foka Haitsma miste de afslag maar dank zij een lange […]

Op vrijdag 11 maart 2016 brachten ca. 26 oud-statenleden een bezoek aan het aquaduct dat bij Burgum aangelegd wordt als onderdeel van de Centrale As. In het bezoekerscentrum schetsten projectleider Bert Wijnsma nog even in het kort de geschiedenis van de Centrale As en de stand van zaken van de vele werkzaamheden. Er wordt al vanaf 1995 over de Centrale As gesproken in […]

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2016 werd nader ingegaan op twee thema’s: KH2018 en Kening fan ‘e Greide. Directeur Lieven Bertels van Kulturele Haadstêd 2018 vertelde over de stand van zaken van de diverse onderdelen van Kulturele Haadstêd 2018. Er zijn al veel initiatieven gaande, maar de financiering is nog niet voor alle onderdelen rond. De komende tijd […]

In de  Algemene Ledenvergadering op 18 februari 2016 wordt het Jaarverslag 2015 gepresenteerd en besproken. In het Jierferslach 2015-3a-b vindt u onder andere de activiteiten van bestuur en commissies, korte verslagen van de bezoeken aan het Hoogland gemaal en Wetsus, een verslag van de ALV van 8 april 2015 en een portret van 2 leden die ons in 2015 zijn ontvallen.

Bijna 30 FES leden konden verwelkomd worden tijdens het bezoek aan het waterkennisinstituut Wetsus in Leeuwarden. In het prachtige nieuwe futuristisch nieuwe duurzame gebouw dat zelf de energie opwekt ontving commercieel directeur Johannes Boonstra het gezelschap. Oud gedeputeerde Piet Bijman werd door Boonstra nog even in het zonnetje gezet omdat hij de gedeputeerde was die samen met Boonstra aan de […]

Achte leden fan de Feriening Eardere Steateleden, Wy nûgje jimme fan herte út om op freed 13 novimber o.s. elkoar te moetsjen by in aktiviteit fan it FES. It tema dit jier is ‘wetter’, dus hoe kinne wy dit better ôfslute as mei in besyk oan Wetsus? Wy biede jimme it folgende oan: Programma 16.30 oere      Wolkom yn it nije […]

Een groep van 17 leden maakte op 16 mei gebruik van de bezoeken aan de twee mooiste gemalen van Fryslân. Het eerste bezoek gold het Hoogland  gemaal in Starum voor een rondleiding met uitleg en een bezoek aan de nieuwe sluis. Ter plekke kon men constateren, dat de  capaciteit van de nieuwe sluis leidt tot een betere doorstroming van de […]

Met het oog op de ambassadeursfunctie van de FES-leden heeft Programma Manager Nienk Hoepman het bestuur een korte voorlichting gegeven over de organisatie en de plannen. Zijn presentatie is voor iedereen beschikbaar: Kultuerele Haadsted 2018