Oersjoch

Op vrijdag 11 maart 2016 brachten ca. 26 oud-statenleden een bezoek aan het aquaduct dat bij Burgum aangelegd wordt als onderdeel van de Centrale As. In het bezoekerscentrum schetsten projectleider Bert Wijnsma nog even in het kort de geschiedenis van de Centrale As en de stand van zaken van de vele werkzaamheden. Er wordt al vanaf 1995 over de Centrale As gesproken in […]

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2016 werd nader ingegaan op twee thema’s: KH2018 en Kening fan ‘e Greide. Directeur Lieven Bertels van Kulturele Haadstêd 2018 vertelde over de stand van zaken van de diverse onderdelen van Kulturele Haadstêd 2018. Er zijn al veel initiatieven gaande, maar de financiering is nog niet voor alle onderdelen rond. De komende tijd […]

In de  Algemene Ledenvergadering op 18 februari 2016 wordt het Jaarverslag 2015 gepresenteerd en besproken. In het Jierferslach 2015-3a-b vindt u onder andere de activiteiten van bestuur en commissies, korte verslagen van de bezoeken aan het Hoogland gemaal en Wetsus, een verslag van de ALV van 8 april 2015 en een portret van 2 leden die ons in 2015 zijn ontvallen.

Bijna 30 FES leden konden verwelkomd worden tijdens het bezoek aan het waterkennisinstituut Wetsus in Leeuwarden. In het prachtige nieuwe futuristisch nieuwe duurzame gebouw dat zelf de energie opwekt ontving commercieel directeur Johannes Boonstra het gezelschap. Oud gedeputeerde Piet Bijman werd door Boonstra nog even in het zonnetje gezet omdat hij de gedeputeerde was die samen met Boonstra aan de […]

Achte leden fan de Feriening Eardere Steateleden, Wy nûgje jimme fan herte út om op freed 13 novimber o.s. elkoar te moetsjen by in aktiviteit fan it FES. It tema dit jier is ‘wetter’, dus hoe kinne wy dit better ôfslute as mei in besyk oan Wetsus? Wy biede jimme it folgende oan: Programma 16.30 oere      Wolkom yn it nije […]

Een groep van 17 leden maakte op 16 mei gebruik van de bezoeken aan de twee mooiste gemalen van Fryslân. Het eerste bezoek gold het Hoogland  gemaal in Starum voor een rondleiding met uitleg en een bezoek aan de nieuwe sluis. Ter plekke kon men constateren, dat de  capaciteit van de nieuwe sluis leidt tot een betere doorstroming van de […]

Met het oog op de ambassadeursfunctie van de FES-leden heeft Programma Manager Nienk Hoepman het bestuur een korte voorlichting gegeven over de organisatie en de plannen. Zijn presentatie is voor iedereen beschikbaar: Kultuerele Haadsted 2018

Freed 21 novimber op besite by Dairy Foods-3 def

  In het kader van de ontwikkeling van Noord-Oost Friesland, een plan waar de Provincie Fryslân nauw bij betrokken is, brachten belangstellende FES-leden op 23 mei 2014 een bezoek aan de Kruidhof in Buitenpost. Directeur Jan Willem Zwart ontving ons met een uiteenzetting over de positie van de Kruidhof in dit plan en de regio, maar ook over de internationale […]

Tot in de puntjes hadden de drie leden van de activiteiten commissie Coby Laanstra, Jolanda Rötert en Jan From het bezoek met rondleidingen in het nieuwe Fries museum geregeld. Een groep van meer dan twintig FES leden was op de uitnodiging van de commissie naar het nieuwe Fries Museum aan het Wilhelminaplein in Leeuwarden gekomen waar ze ontvangen werden met […]