Oersjoch

Geachte leden, Ter afronden van de financiële verantwoording behorende bij de algemene ledenvergadering nodigen we u uit voor een ledenvergadering gecombineerd met een bijeenkomst bij het Fries Landbouwmuseum te Goutum op dinsdag 18 april 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur. Programma: 14.00 uur -ontvangst met thee/koffie + koek 14.15 uur –lezing (evt. rondkijken in museum) 15.30 uur –vergadering in […]

De FES ledenbijeenkomst op 7 maart in de Statenzaal / Steateseal.

Algemene ledenvergadering FES en themabijeenkomst over Cybersecurity Datum: dinsdag 7 maart 2023 Tijdstip: om 17.00 uur Locatie: in het Provinciehuis (Steateseal) Geachte leden FES en statenleden, Onze formele ledenvergadering, met verantwoording van de afgelopen jaren, willen we combineren met kennismaking van de huidige statenleden met de FES en een themabijeenkomst Cybersecurity. Elke dag is er wel een topic in het […]

Op 12 april 2019 werd in het streekmuseum Observeum / Sterrenwacht te Burgum de FES-jaarvergadering gehouden. Aan de orde kwam het jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018, de kascontrole en de bestuurswisseling. Van secretaris Sybrich Kromkamp (secretaris) en Jan Kloosterman (voorzitter) werd afscheid genomen, hun zetel in het bestuur werd respectievelijk ingenomen door Afra Schouten-Laan en Henk van der Veen. Ledenactiviteiten. Anne […]

Transitie, netwerkleiderschap, nieuwe lokale democratie, andere rollen, creativiteit, communicatie en samenwerkingsvormen, overtuigingen, spelregels, mind set, experiment, improviseren – allemaal termen die bij de huidige maatschappij horen. Een maatschappij die op allerlei terreinen, niet het minst op het bestuurlijke, in beweging is. Wat betekent dat voor ieder van ons persoonlijk? Wat betekent dat voor een vereniging als het FES? Welke rol […]

Nota bene wel op vrijdag de 13e! 🙂 Bijna 30 leden bezochten vrijdagmiddag het nieuwe waddencentrum op Kornwerderzand. De commissieleden Jolanda Rötert, Annigje Toering en Anne Osinga hadden het nieuwe waddencentrum uitgekozen als eerste excursie in 2018. Moeilijk te vinden vonden sommigen die niet goed op de borden hadden gelet. Foka Haitsma miste de afslag maar dank zij een lange […]

Op vrijdag 11 maart 2016 brachten ca. 26 oud-statenleden een bezoek aan het aquaduct dat bij Burgum aangelegd wordt als onderdeel van de Centrale As. In het bezoekerscentrum schetsten projectleider Bert Wijnsma nog even in het kort de geschiedenis van de Centrale As en de stand van zaken van de vele werkzaamheden. Er wordt al vanaf 1995 over de Centrale As gesproken in […]