Oersjoch

Op 12 april 2019 werd in het streekmuseum Observeum / Sterrenwacht te Burgum de FES-jaarvergadering gehouden. Aan de orde kwam het jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018, de kascontrole en de bestuurswisseling. Van secretaris Sybrich Kromkamp (secretaris) en Jan Kloosterman (voorzitter) werd afscheid genomen, hun zetel in het bestuur werd respectievelijk ingenomen door Afra Schouten-Laan en Henk van der Veen. Ledenactiviteiten. Anne […]