IMG_0019In de  Algemene Ledenvergadering op 18 februari 2016 wordt het Jaarverslag 2015 gepresenteerd en besproken.
In het Jierferslach 2015-3a-b vindt u onder andere de activiteiten van bestuur en commissies, korte verslagen van de bezoeken aan het Hoogland gemaal en Wetsus, een verslag van de ALV van 8 april 2015 en een portret van 2 leden die ons in 2015 zijn ontvallen.

Reacties zijn gesloten.