Op de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2016 werd nader ingegaan op twee thema’s: KH2018 en Kening fan ‘e Greide.
97A1EE6D-3308-4A24-9263-E374DC98EBDFDirecteur Lieven Bertels van Kulturele Haadstêd 2018 vertelde over de stand van zaken van de diverse onderdelen van Kulturele Haadstêd 2018. Er zijn al veel initiatieven gaande, maar de financiering is nog niet voor alle onderdelen rond. De komende tijd zullen daarin scherpe keuzes gemaakt moeten gaan worden. Er is met meneer Bertels gefilosofeerd over de wijze waarop leden van de Ferining Eardere Steateleden betrokken kunnen worden bij KH2018. Er zijn ideeën uitgewisseld, waarop de commissie KH2018 nog terug komt.
0A0DCBF7-C6CA-4F47-A5F6-39F690E168DF

 

Daarna vertelde Klaas Sietse Spoelstra uitgebreid over het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide, dat bedoeld is al innovatie-motor. En over KH2018, dat onderdeel uitmaakt van een maatschappelijk proces; van een in zichzelf gekeerde en sectoraal gerichte mienskip naar een iepen mienskip, die zich op de toekomst richt en cross-sectoraal denkt en handelt. Eén van de thema’s uit KH2018 is Life on Land, waarin Kening fan é Greide is ondergebracht. De maatschappelijke vraag die er ligt is: Hoe rijk is de toekomst van ons landelijk gebied? De biodiversiteit keldert naar beneden, dat baart zorgen. Het wereldwijde doel is: herstel van land-ecosystemen en duurzaam gebruik van land. Afgeleid daarvan is lokaal het doel: impuls van de rurale biodiversiteit van Europa, met focus op vogels. De grutto – Kening fan é Greide – is symbool van dit alles. Wat zegt de grutto over de veranderingen in ons landschap? En welke gevolgen heeft dat, ecologisch, economisch en in sociaal-culturele zin?

 

 

6F0C089A-9C2C-4205-B7CD-A9A831B8F085Klaas Sietse vertelde hoe deze vragen hebben geleid tot diverse bijeenomsten in en buiten Fryslân en dat daaruit een drietal thema’s naar voren kwam: kennis, inspiratie en innovatie. Met feiten, muziek, theater, beeld en activiteiten wordt  toegewerkt naar een andere manier van het inrichten van het landschap, waarbij iedereen mee doet en bij het landschap betrokken is.

 

 

 

Alles over Kening fan é Greide is de vinden op de website King of the Meadows. En alles over de Kulturele Haadstêd 2018 vind je hier.
Er waren op de ALV zo’n 50 oud-statenleden die geboeid luisterden naar beide inleidingen. De presentatie over Kening fan ‘e Greide wordt zo snel mogelijk op deze site gezet.

9A6645A5-B0F0-48C5-B16A-F0B0AD41CA618DBAEAF3-E656-44F7-91C2-B56EEB44805307FAD9FF-5F18-48A5-9D7E-830CB367ED3D

Reacties zijn gesloten.