Op vrijdag 11 maart 2016 brachten ca. 26 oud-statenleden een bezoek aan het aquaduct dat bij Burgum aangelegd wordt als onderdeel van de Centrale As. In het bezoekerscentrum schetsten projectleider Bert Wijnsma nog even in het kort de geschiedenis van de Centrale As en de stand van zaken van de vele werkzaamheden.
Er wordt al vanaf 1995 over de Centrale As gesproken in Provinciale Staten: tussen 1995 en 2000 over de Structuurvisie. Van 2001-2006 vond de tracé-studie plaats met als insteek een duurzaam veilige weg. De detailuitwerking vond plaats in het Provinciaal Inpassingsplan (=ruimtelijke uitwerking) tussen 2007 en 2011. En vanaf 2012 is gestart met de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de weg in oktober 2016 wordt geopend voor het verkeer. De ontwikkeling en gebiedsinrichting van de dorpen loopt door tot 2020.

IMG_2027Met alleen het aanleggen van de nieuwe weg is het werk niet gedaan; de Centrale As omvat meer. Tegelijk met de weg wordt het omliggende gebied opgeknapt en worden woon- en werkklimaat verbeterd. Hiervoor heeft de Gebiedsontwikkelingscommissie een visie opgesteld, van waaruit een aantal projecten wordt uitgevoerd. Daarnaast is er het project Kansen in Kernen, van waaruit  Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Feanwâlden, De Falom en Damwâld heringericht worden. Tegelijk wordt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van deze kernen verbeterd. Een overzicht van het tracé en de werkzaamheden vindt u op de tracéaart van de Centrale As.

De opening vindt plaats in oktober 2016. Rondom de opening worden vier activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld de pASsant, een reizende theatervoorstelling langs De Centrale As. En in september vindt het Iepenloftspul van Burgum in en rond het aquaduct bij Burgum plaats. Daarnaast gaan ondernemers met bewoners rond de Centrale As een handelsroute organiseren. En tenslotte  organiseren de Rotaryclubs Bergum, Dokkum en Lauwersland samen met loopgroepen en wielerverenigingen uit Noordoost Fryslân een sportevenement (o.a. een loop- en een wieler-evenement).

IMG_2029Ben Boersma nam de oud-statenleden mee naar het aquaduct bij  Burgum, dat in aanleg is. Van tevoren vertelde hij wat er allemaal komt kijken bij het aanleggen van het aquaduct. Zo is er een soort polder uitgegraven, waarin het aquaduct is geplaatst. En worden de wanden van het aquaduct met heel veel ankers op hun plaats gehouden. Een stuk van 1 kilometer is verlaagd aangelegd, als aanloop naar en vanaf het aquaduct. Aan de zuidkant van het aquaduct wordt een moerasoever aangelegd, zodat de natuurlijke oever blijft bestaan.

 

De bouwplaats van het aquaduct was indrukwekkend om te zien.
Meer informatie over de centrale as, de ontwikkeling van het gebied, de planning en de opening vindt u op de site van de Centrale As.

IMG_2024IMG_2053IMG_2050IMG_2059IMG_2049IMG_2044IMG_2042IMG_2041IMG_2038IMG_2037

Reacties zijn gesloten.