Internationale conferentie Europese minderheidstalen - 2018

PROVINCIEHUIS, LEEUWARDEN – Voorafgaand aan de opening van Culturele Hoofdstad Leeuwarden waren op 26 en 27 januari buitenlandse gasten uitgenodigd uit 7 regio’s waar taal en cultuur de minderheid vormen. Uit: Malta, Faeröer, Baskenland, Galway, Wales en Sleeswijk-Holstein. Het programma van vrijdag 26 januari.

Op vrijdagochtend werd een bustour gemaakt door de provincie Fryslân. Een bezoek werd gebracht aan:
– De tempel van Ids Willemsma, Marrum
– Holwerd (aan Zee)
– Dokkum
Thema: water management (dijken en polders), samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken ter bescherming van de Waddenzee, plattelandsontwikkeling a.g.v. demografische ontwikkelingen en ambities op ‘Green Growth’ (duurzame landbouw en visserij), ‘Smart Growth’ (innovatie) en ‘Inclusive Growth’ (iedereen doet mee).

Na de lunch werd de groep buitenlandse gasten welkom geheten door Commissaris van de Koning Mr. Arno Brok. Gevolgd door een inleiding van gedeputeerde Sietske Poepjes over de context, doelen en outlines van de Ronde Tafel Discussie. Daarna volgden presentaties over de regio’s door de genodigden. Op de vraag wat de gevolgen van Brexit zijn voor de taal en cultuur in Wales had Ms. Nia Lewis (hoofd van de European Union Office of the Welsh Government) een helder en verzekerd antwoord:

Maakt u geen enkele zorgen over onze toekomst en de band met Europa. Hoewel het een ongelukkige besluit is van het Verenigd Koninkrijk, Wales zal er alles aan doen om goede contacten te bewaren met het Europese continent!

©foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen foto dd 26-01-2018 Provincie Frysl‰n LF2018 Leeuwarden-Frysl‰n 2018 Culturele Hoofdstad van Europa Leeuwarden Provinciehuis Buitenlandse gasten Zeven Europese regio's om de tafel bij start Culturele Hoofdstad

Presentaties in de Statenzaal, Leeuwarden. ©foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

In de tweede helft van de middag werd de Ronde Tafel Discussie gevoerd aan de hand van stellingen: wat is de bijdrage van de regio aan identiteit, cultuur, economie en ecologie van Europa, wat wordt de toekomst, hoe zorg je dat iedereen mee kan doen, migratie en de relatie met Europa. De dag werd afgesloten met een cultureel bezoek aan de LF2018 tentoonstelling in het Fries Museum over Mata Hari.

Zie ook:
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/zeven-europese-regios-om-tafel-bij-start-culturele-hoofdstad_10915.html

Verslaggever: Johan Sieswerda (bestuurslid FES)

Reacties zijn gesloten.