Nederland – inclusief de provincie Fryslân – zakt steeds verder weg. Aldus het Planbureau voor de Leefomgeving en een groep wetenschappers. De wetenschappers, van het Nederlands Centrum voor Geodese en Geo-Informatica, brachten dit voor het eerst in kaart. Op verschillende plekken daalt de bodem harder dan verwacht. De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak van deze trend: warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreed. Maar ook landbouw, zoutwinning en de winning van aardgas zijn de boosdoeners.

De bodemdaling vindt plaats in stedelijk en landelijk gebied. Bij het zoeken naar oplossingen voor een duurzame toekomst betekent dit maatwerk. Een mogelijke oplossing voor het veenweidegebied zou verhoging van het waterpeil kunnen zijn. Probleem is echter dat koeien en landbouwmachines niet van natte aarde houden. Of wat te denken van de overschakeling naar de teelt van de lisdodde en cranberry? Dat is een optie, mits de opbrengst hiervan voldoende is om inkomsten te genereren voor een boer.

Problemen zijn zelfs om te zetten naar (financiële) voordelen. Want, waarom zou ons kikkerlandje geen koppositie kunnen innemen in de wereld op het punt van innovatie, omdat elders soortgelijke ontwikkelingen gaande zijn? Als nieuw exportartikel?

Zoek je eigen woonplaats om te ontdekken hoe hard de bodem er per jaar daalt op https://bodemdalingskaart.nl/

 

Reacties zijn gesloten.