Op 12 april 2019 werd in het streekmuseum Observeum / Sterrenwacht te Burgum de FES-jaarvergadering gehouden. Aan de orde kwam het jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018, de kascontrole en de bestuurswisseling. Van secretaris Sybrich Kromkamp (secretaris) en Jan Kloosterman (voorzitter) werd afscheid genomen, hun zetel in het bestuur werd respectievelijk ingenomen door Afra Schouten-Laan en Henk van der Veen.

Ledenactiviteiten. Anne Osinga kondigde namens de activiteitencommissie aan dat de leden op 24 mei van harte welkom zijn in het Maritiem Academie in Harlingen. Andere suggestie: een avond in de herfst in de nieuwe raadszaal in Franeker met Bas Eenhoorn, over de ‘Waarde van het Wad/Waddenbeleid.

Over het streekmuseum Observeum. Henk Kloosterman: “Wij hebben heel wat te danken aan de provincie; zij heeft twee keer een bijdrage uit het ‘Iepen Mienskipfûns’ ontvangen.” In oktober 2018 was de officiële opening. Melvin van der Veen is de nieuwe beheerder. Met behulp van vrijwilligers, een deskundige en eventueel voor de catering door restaurant De Pleats te Burgum worden gasten ontvangen. Vanaf de opening hebben 40 tot 50 groepen het museum bezocht.

Rondleiding in museum over archeologie

Ter afsluiting van de ledenvergadering kregen de FES-leden een prachtige rondleiding in het streekmuseum waarin o.a. het provinciaal archeologisch steunpunt bevindt. De astronomen onder de leden keken vol bewondering naar de grote Miedema sterrenkijker in de koepel.

Meer informatie over streekmuseum Observeum: www.observeum.nl

 

Reacties zijn gesloten.