Geachte leden,

Ter afronden van de financiële verantwoording behorende bij de algemene ledenvergadering nodigen we u uit voor een ledenvergadering gecombineerd met een bijeenkomst bij het Fries Landbouwmuseum te Goutum op dinsdag 18 april 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Programma:
14.00 uur -ontvangst met thee/koffie + koek
14.15 uur –lezing (evt. rondkijken in museum)
15.30 uur –vergadering in de grote zaal [agenda: financiële stukken, rooster van aftreden]
16.30 –17.00 uur –afsluiting met een hapje en drankje

Voor de lezing in het programma hebben we dhr. Henk Dijkstra (oud-directeur van het museum) en dhr. Geart Kooistra (voorzitter bestuur Fries Landbouwmuseum) bereid gevonden om gezamenlijk een presentatie te verzorgen. Henk vertelt iets over het veranderend landschap, dit sluit mooi aan bij de expositie ‘De Schilders van het Friese Land’ die vanaf 15 april van start gaat en waar hij een boek over heeft geschreven. Geart gaat in op de actuele uitdagingen waar de boeren voor staan.

Waar: Felling 6, 8912 Leeuwarden (Goutum). www.frieslandbouwmuseum.nl

Wij vragen een eigen bijdrage van € 10,00 per persoon en verzoeken dit over te maken op het bovenvermelde IBAN-nummer van onze verenging onder vermelding van het Fries Landbouwmuseum. De entree van het museum is € 8,00 en dit is voor eigen rekening, aangezien de toegang met een Museumjaarkaart vrij is.

Opgave: vóór 14 april per email naar: fam.schouten-laan@outlook.com !! (let op nieuw e-mailadres)

Reacties zijn gesloten.