Bestjoer

Het bestuur van de Feriening Eardere Steateleden bestaat uit:

Henk van der Veen – foarsitter

Afra Schouten-Laan – sekretaris

jan r de jong

Jan R. de Jong – ponghâlder

download

Albert Oostland – algemien lid

jolanda rotert

Jolanda Rotert – algemien lid

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Marijke Waalkens – algemien lid

Johan Sieswerda – algemien lid